Lánatryggingasjóður kvenna - umsóknarfrestur

24. september 2012

Þann 8. mars árið 2011 var undirritað samkomulag um endurreisn Lánatryggingasjóðs kvenna sem starfræktur var á árunum 1998-2003.  Verkefnið er liður í viðleitni stjórnvalda til að efla atvinnulíf og hvetja til nýsköpunar á Íslandi. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að konur eru síður tilbúnar að veðsetja eignir sínar en karlar og hefur það oft staðið verkefnum kvenna fyrir þrifum.  

Svanni

Hægt er að sækja um lánatryggingar til og með 1.október.

Sjóðurinn er í eigu Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytis og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og er verkefnið til fjögurra ára. Stjórn sjóðsins skipa þau Steinunn Valdís Óskarsdóttir sem jafnframt er formaður stjórnar og fulltrúi velferðarráðherra, Jón Steindór Valdimarsson   sem er fulltrúi atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra og Sigrún Elsa Smáradóttir fulltrúi Reykjavíkurborgar.    Vinnumálastofnun sér um umsýslu verkefnisins og er verkefnissstjóri sjóðsins staðsettur í Kringlunni.

Lánatryggingar til kvenna með góðar viðskiptahugmyndir

Svanni veitir lánatryggingar til kvenna með góðar viðskiptahugmyndir og er  í samstarfi við Landsbankann um lánafyrirgreiðslu. Sjóðurinn veitir helming ábyrgðar á móti banka. Eingöngu verkefni/fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu konu/kvenna og undir stjórn konu/kvenna geta sótt um tryggingu og er gerð krafa um að í verkefninu felist nýsköpun/nýnæmi að einhverju marki. Einnig er gerð krafa um að líkur séu verulegar á að verkefnið/fyrirtækið leiði til aukinnar atvinnusköpunar kvenna.

Hægt er að sækja um lánatryggingu vegna eftirtalinna þátta:

  • Stofnkostnaðar
  • Markaðskostnaðar
  • Vöruþróunar
  • Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu vöru/þjónustu.

Lánsfjárhæðir skulu ekki vera undir tveimur milljónum króna en mest er hægt að sækja um lán að upphæð 20 milljónir króna.

Umsóknir - ferli og mat

Sótt er um rafrænt á heimasíðu verkefnisins www.svanni.is. Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda, greinargóð lýsing á verkefni/fyrirtæki, markmiðum þess og ávinningi, hverjir koma að umsókninni, samstarfsaðilar, viðskiptaáætlun og lýsing á fjármögnun og staðfesting fjármögnunaraðila ef þeir eru til staðar. Umsóknir eru metnar út frá lýsingu á viðskiptahugmynd, nýnæmi/nýsköpun hugmyndar, atvinnusköpun kvenna, verðmætasköpun/arðsemi, samkeppni, viðskiptaáætlun (fjárhags-, markaðs og framkvæmdaráætlun), fjármögnun, áhættumati og fjárhagsstöðu umsækjanda.

Vakin er athygli á því að hægt er að sækja um lánatryggingu allt árið um kring og eru umsóknir afgreiddar að vori og að hausti.

Ráðgjöf og eftirfylgni

Mikilvægur þáttur verkefnisins er ráðgjöf og handleiðsla. Þegar lán og ábyrgð hafa verið samþykkt fer af stað ferli handleiðslu og ráðgjafar. Þannig skuldbindur lántaki sig til að fá ráðgjöf/handleiðslu um útfærslu hugmyndar sinnar. Ennfremur skal lántaki skila ársskýrslu verkefnis/fyrirtækis fyrir lok apríl hvert ár sem tryggingin er í gildi.

Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Guðmundsdóttir, starfsmaður sjóðsins í síma 515-4860 / netfang: svanni@svanni.is