Umsóknir um ferðastyrki í Letterstedtska sjóðinn

10. janúar 2014

Íslandsdeild Letterstedtska sjóðsins auglýsir eftir umsóknum um ferðastyrki úr sjóðnum vorið 2014 með umsóknarfresti til 15. febrúar. Sjóðurinn hefur það hlutverk að styrkja norrænt samstarf og samstarf við  Eystrasaltsríkin á sviði rannsókna, lista, vísinda og fræða.

Til fræðimanna, listamanna og annarra sem hyggja á norrænt samstarf.

Letterstedtska ferðastyrkur

Frekari rannsóknir og þekkingarleit

Ekki er um eiginlega námsstyrki að ræða, heldur koma þeir einir til greina, sem lokið hafa námi og hyggja á frekari rannsóknir eða þekkingarleit á starfssviði sínu, svo sem við rannsóknir á vísinda- eða fræðastofnun eða með þátttöku í fundum eða ráðstefnum. Styrkir eru einungis veittir til ferða milli norrænu landanna og Eystrasaltsríkjanna, en hvorki til ferða innan landanna né til uppihalds.

Umsóknir með greinargóðum upplýsingum um tilgang fararinnar skal senda til ritara Íslandsdeildar Letterstedtska sjóðsins, Snjólaugar G. Ólafsdóttur, Vesturbrún 36, 104 Reykjavík, fyrir 15. september n.k.  Þór Magnússon, formaður Íslandsdeildar sjóðsins, veitir frekari upplýsingar í s. 551 5320.

Upplýsingar um sjóðinn og styrkveitingar er að finna hér