Gisting og leyfismál - er ekki örugglega allt á hreinu?

Að gefnu tilefni er bent á að rekstur gistingar er leyfisskyld starfsemi enda mikil ábyrgð að bjóða gistingu án þess að hafa t.d. brunavarnir í lagi. Gististaðir teljast staðir þar sem boðin er gisting til lengri eða skemmri tíma gegn endurgjaldi. Á þetta við um heimagistingu, gistingu í íbúðum, ...

Sjá nánar
02. apríl 2013

Sjálfbærasta framkvæmd Íslandssögunnar

Á Grænum dögum í Háskóla Íslands í síðustu viku flutti Þorsteinn Ingi Sigfússon, prófessor og forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, erindi undir yfirskriftinni Sjálfbær Nýsköpun. Að mati Þorsteins Inga ber hitaveita í  Reykjavík höfuð og herðar yfir allar aðrar framkvæmdir í sögu Íslands. Efti...

Sjá nánar
27. mars 2013

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir frumkvöðlaverkefni sem leggja áherslu á endurnýjanlega orku og sjálfbæran sjávarútveg. Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar og þróunar á ofangreindum sviðum. Íslandsbanki greiðir 0,1% mótframlag í sjóðinn af innstæðu Vaxtasprota innlánsreikninga b...

Sjá nánar
27. mars 2013

Atvinnu- og nýsköpunarhelgin á Akureyri

Atvinnu- og nýsköpunarhelgin á Akureyri fer fram helgina 5. til 7. apríl næstkomandi. Markmið viðburðarins er að hjálpa einstaklingum að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Að baki viðburðinum standa Innovit og Landsbankinn í samstarfi við Akureyrarstofu, Stefnu og Tækifæri. Eins styðja fjölmörg fy...

Sjá nánar
26. mars 2013

70 milljóna nýsköpunarsjóður fyrir konur

Svanni er nýsköpunarsjóður sem ætlaður er konum í atvinnurekstri. Mikil þörf var á slíku úrræði vegna þess hve konur eru síður áhættusæknar en karlar og hrinda þar með síður hugmyndum sínum í framkvæmd. Sjóðurinn samanstendur af 70 milljónum sem hægt er að nota sem veð fyrir láni. Ásdís Guðmun...

Sjá nánar
26. mars 2013