Opnað hefur verið fyrir ný köll innan "Intelligent Energy Europe"

Evrópusambandið hefur sett fram metnaðarfull markmið hvað varðar hreina og örugga orku fyrir Evrópubúa í framtíðinni. Til að ná þessum markmiðum er mikilvægt að ný þekking og ný tækni nái útbreiðslu á markaði. Verkefnið Intelligent Energy Europe er sett á laggirnar til að auka möguleika á þ...

Sjá nánar
04. janúar 2012

Þátttaka í rýnivinnu - heimasíða Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Ákveðið hefur verið að ráðast í endurgerð á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Ætlunin er að einfalda heimasíðuna til muna og gera hana aðgengilegri fyrir viðskiptavini og aðra velunnara stofnunarinnar. Við óskum eftir þinni þátttöku! Þannig að tryggja megi að nýja heimasíðan up...

Sjá nánar
04. janúar 2012

Vistvænar nýsköpunarhugmyndir á matvælasviði

Oftsinnis er litið til nýsköpunar sem áhrifaríkra leiðar til að minnka umhverfislega byrði af mannlegum umsvifum og á sama tíma sem vænlegan kost til að skapa vöxt og hagnað, bæði innan einstakra fyrirtækja og heilla hagkerfa. Sjálfbær nýting auðlinda og minnkun á umhverfisáhrifum af fram...

Sjá nánar
04. janúar 2012

Mikilvæg verðmætasköpun á sviði jarðvarmanýtingar

Undanfarin þrjú ár hafa Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Háskóli Íslands, Háskólann í Reykjavík, ÍSOR, Jarðboranir, Orkuveita Reykjavíkur, HS Orka og Landsvirkjun unnið saman að verkefninu "Háhitaborholutækni - Öndvegissetur á Íslandi" þar sem rannsakaðir voru ýmsir þættir sem hafa áhrif á rekst...

Sjá nánar
22. desember 2011

Styrkur frá samstarfsneti háskólanna

Háskólakúrsinn Vistvæn nýsköpun matvæla fékk fyrir nokkru síðan 2 milljóna króna styrk frá samstarfsneti háskólanna. Námskeiðið, sem er það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, er afrakstur aukins samstarfs íslenskra háskóla og rannsóknarstofnana þar sem fimm háskólar leiddu saman hesta sína ...

Sjá nánar
21. desember 2011