Stofnun og rekstur fyrirtækja

Stofnun -og -rekstur 1200x 628

Námskeiðslýsing  

Námskeiðið snýst um þau grundvallaratriði sem varða stofnun og rekstur fyrirtækis. M.a. er fjallað um sölu- og markaðsmál, fjárhagsáætlanir, form fyrirtækja og skattamál. Áhersla er lögð á gerð viðskiptaáætlana.

Í byrjun námskeiðsins leggur hver þátttakandi fram sína viðskiptahugmynd sem þeir síðan vinna að meðan á námskeiðinu stendur. Sú hugmynd getur verið viðskiptahugmynd fyrirtækis sem þegar er stofnað eða ný hugmynd.

Í lokaáfanga námskeiðsins eru gerð drög að viðskiptaáætlun. Þannig kemur í ljós hvort viðskiptahugmyndin sé raunhæf, þ.e. hvort varan eða þjónustan sem ætlunin er að selja sé líkleg til að skila arði.

Hverjum er námskeiðið ætlað?

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja er ætlað þeim sem búa yfir viðskiptahugmynd og hafa hug á að stofna fyrirtæki í kringum hana. Námskeiðið er einnig ætlað þeim sem hafa nýlega stofnað fyrirtæki eða vilja auka rekstrarþekkingu sína. Námskeiðið er haldið í Reykjavík.

Markmið

Að námskeiðinu loknu eiga þátttakendur að geta unnið að eigin viðskiptaáætlun, gert sér grein fyrir hvort ráðlegt sé að stofna fyrirtæki um viðskiptahugmyndina og hvernig á að bera sig að við það.

Dagskrá, efnisþættir og verð

Námskeiðið er samtals 35 kennslustundir og eru helstu efnisþættir þess eftirfarandi:

1. dagur: Laugardagur 21. október frá kl 12:00 til 16:00 

 • Stofnandinn
 • Að stofna fyrirtæki - Markmiðssetning
 • Mikilvægi viðskiptaáætlunar
 • Hugmyndaleit - Val á viðskiptahugmynd
 • Frumþættir viðskiptaáætlunar
 • Skilgreining viðskiptahugmyndar

2. dagur: Mánudagur 23. október kl. 17:00 til 21:00

 • Markaðir og tækifæri
 • Skilgreining helstu hugtaka
 • Kynning á söluráðum
 • Ýmis verkfæri í markaðsvinnu

3. dagur: Þriðjudagur 24. október kl. 17:00 til 21:00

 • Undirbúningur og stjórnun markaðsmála
 • Sölufræði og aðferðir

4. dagur: Miðvikudagur 25. október kl. 17:00 til 21:00

 • Sölufræði og skipulag
 • Áætlanagerð
 • Rekstrarmál

5. dagur: Fimmtudagur 26. október kl. 17:00 til 21:00

 • Fjármál
 • Skattamál og bókhald
 • Form fyrirtækja og hvar er aðstoð að finna?

6. dagur: laugardagur 28 . október kl. 12:00 til 16:00

 • Viðskiptaáætlun - Almenn lýsing; stofnandinn, varan og þjónustan
 • Viðskiptaáætlun - Markaðsáætlun
 • Viðskiptaáætlun - Framleiðslan/þjónustan; hvernig verður hún til?
 • Viðskiptaáætlun - Fjárhagsáætlanir;núllpunktsgreining, rekstrar- og greiðsluáætlanir
 • Viðskiptaáætlun - Samantekt; þátttakendur kynna viðskiptaáætlun sína

Þátttökugjald er 62.000 kr.  

Skráning og frekari upplýsingar

Hafið samband við Kristján Óskarsson ef nánari upplýsinga er þörf í síma 522 9287 eða á netfangið kro@nmi.is.