Skilgreining á þekkingu, leikni og hæfni

 Tafla úr skýrslu, bls 14

Myndin sýnir skilgreiningu á þekkingu, leikni og hæfni skv. Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2. útgáfa febrúar 2012)